Tyrkiets nye incitamentsordning til investering

12.07.2012

 

Tyrkiets nye incitamentsordning til investering

Tyrkiets nye investeringsordning træder i kraft den 1. januar 2012 og skal være det bærende element til at vende det nuværende underskud på betalingsbalancen til overskud. Reformen skal ligeledes også være med til at sætte skub i den strukturelle ændring af Tyrkiets industrisektor samt udligne den økonomiske ulighed mellem regionerne. Reformpakken går målrettet efter at hjælpe generelle, regionale, større og strategisk baserede investeringer. Hvilket bl.a. omfatter en opfordring til at foretage investeringer, der indebærer brugen af mere avanceret teknologi.

Reformpakken inddeler Tyrkiet i seks regioner, hvor størrelsesorden af tiltag varierer fra region til region i forhold til deres udviklingsniveau, da målet er at udligne de,regionale socialøkonomiske,forskelle. Pakken lægger særlig vægt på strategiske investering i forsvaret, luftfart-og rumfartsindustrien samt den biokemiske industri, som vil modtage en konstant støtte, som er designet til den femte mindst udviklede region i landet.

Den nye investeringsordning bygger på fire hovedsøjler:

· Incitamentsordning for generelle investeringer

· Incitamentsordning for regionale investeringer

· Incitamentsordning for større investeringsprojekter

· Incitamentsordning for strategisk investeringer

Tiltag i forhold til de overstående investerings incitamentsordninger:

Tiltag

Generelle investeringer

Regionale investeringer

Større investeringsprojekter

Strategiske investeringer

Momsfritagelse

 

 

 

 

Toldfrihed

 

 

 

 

Skattereduktion

 

 

 

 

Arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger

 

 

 

 

Arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger

 

 

 

 

Arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger

 

 

 

 

Rente støtte

 

 

 

 

Område fordeling

 

 

 

 

Kun for investeringer placeret i Gruppe 6.

For den regionale investeringsincitament ordning er investeringer placeret i 3., 4., 5. og 6. region er berettiget til den interesse støtte.

Moms refusion

 

 

 

 

Ifølge den nye ordning, er provinsområderne rangeret i forhold til den social-økonomisk udvikling og inddelt med hensyn til prioritering af incitamenteriseksgrupper. Hvor gruppe 6 primært består af de fattige østlige og sydøstlige provinser, som vil modtage den største støtte. Og derved vil denne region med tiden blive den mest konkurrencedygtige i form af lønomkostninger.

De fremtidige investeringer er organiseret i ?industrikvarters zoner? som vil være omfattet af mere fordelagtige satser, vilkår for skatteslempelser og støtteincitamenter til arbejdsgivernes sociale bidrag.

Et vigtigt tiltag i den nye reform er, at investorer kan drage fordel af skattenedsættelsen i investeringsperioden og og få skattenedsættelse for alle ndtægter opnået i løbet af perioden for den støttede investering.Med andre ord, kan investorerne fratrække en vis procentdel af omkostningerne ved en investering fra "indtægter opnået ved andre virksomheder", og derved opnå en ekstra finansieringskilde for investeringen.

Den nye investeringsincitamentordning prioritet til investeringer i brancher som forsvar, medicin og lægemidler, uddannelse, turisme, minedrift, jernbane-/søtransport og testfaciliteter til bilindustri/rumindustrien. Investeringer i disse prioriterede brancher vil få samme støttefordele, som region 5 i forhold til vilkår og priser selvom de er foretaget i regionerne 1, 2, 3 og 4.

I forhold til den nye investeringsordning, er kravene til minimum investeringer, at de omfatter større projekter som f.eks. produktion af kemikalier, produktion af motorkøretøjer, investeringer i havne og havnetjenester, samt investeringer i elektronik og farmaceutiske produkter, da denne produktion er faldt bemærkelsesværdigt.

Støtteordningen for ?strategiske investeringer? er en ny ordning og begrebet ?strategiske investering? er deffineret, som en investering, som foretages i produktionen af halvfabrikata og færdigevarer, hvoraf mere end 50% af råprodukterne er nationale. Det kræver en investering på minimum 50 millioner TL, for at kunne kvalificere sig til at modtage støtte.

Støtteberettigede interesser

 

 

 

Regional og sektorspecifikke

 

KæmpeProjekter

Region

Kredit i tyrkiske lira

Kredit i anden valuta

Kredit i tyrkiske lira

Kredit i anden valuta

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

3

1

-

-

4

5

2

-

-

1. Begrænsninger:

· 300.000 tyrkiske Lira for undersøgelse- og udviklingsinvesteringer samt investeringer i miljø; 500.000 tyrkiske Lira til andre investeringer.

· Ansøgningsperioden er højst 5 år.

· Økonomiministeriet har ret til at forhøje/sænke støtten til investeringer i forhold til den økonomiske udvikling.

2. Rentestøtten skal anvendes på højst 70% af anlægs-investeringer købt på kredit.

Jordområder for investeringer

Jordområder skal tildeles for storprojekt, investeringer og investeringer,der skal støttes som regionaleog sektorspecifikke.

Betingelse for at benytte den nye incitamentsordning

Reformen har til formål at investeringer bliver gennemført på den korteste mulige tid.


Inden for denne ramme, skal den nye incitamentsordning anvendes i forhold til investeringer, som blev påbegyndt inden den 31. December 2010.

Translated by Maria-Christina Frances Binau-Hansen

Legal Counsel at Özgün Law